Soja Bulletin logo

Soja Bulletin  

No. 2 – July 2013
 

 1. Oesskatting Junie 2013

  Die vyfde skatting op 25 Junie in vergelyking met die vorige oesskatting was soos volg:

  2012/2013: 5de skatting 4de skatting 2011/2012
  Finale area geplant (ha) 516 500 516 500 472 000
  Oes (t) 802 250 825 600 650 000
  Daling (%) -2.83
  Opbrengs (t/ha) 1,55 1,6

  Die sesde oesskatting word op 25 Julie 2013 vrygestel.

 2. Produksiekalender

  Die Sojaboonproduksiekalender is beskikbaar gestel deur die Proteïennavorsingstigting en kan hier op die webblad gekry word.

  Teen hierdie tyd op die produksiekalender is die cultivarkeuse reeds gedoen en die saad bestel; die lande vir aanplanting, met inagneming van die wisselboustelsel wat gevolg word, uitgekies.

  In die verband word verwys na die publikasie van die LNR-Instituut vir Graangewasse se Gids tot Suksesvolle Sojaproduksie en die bladskrif op die PNS-Webblad.

  Voorbereiding vir die verbouingspraktyke wat gevolg gaan word, geniet nou aandag deur sorg te dra dat die saadbed skoon gehou word, te besin oor moontlike rywydtes en plantpopulasies, die geskikte implemente beskikbaar en in werkende toestand is.

 3. No-Till Conference

  The conference will be held from 3-5 September 2013 at the Drakensville Holiday Resort.

  The No-Till Club arranged this conference for you to attend, learn, observe and enjoy yourselves in the country with a farm tour and machinery expo – a live demonstration of agricultural equipment.

  The interesting talks by experts in their fields of sustainable agriculture, agricultural economics, eco-agriculture, plant protection, developing agriculture and by seasoned farmers on their experiences in no-till farming, will assist you in making informed decisions for your sustainable farming enterprise.

  You need to register prior to the conference to ensure a place. Contact:

  Sandra  –  033 330 2062 / 082 472 5987   |   sandrafindlay@intanet.co.za   or
  Moira  –  033 330 1070   |   keuh@intekom.co.za   or
  Website  –  www.notillclub.com

  Accommodation has to be booked direct with:
  Drakensville Holiday Resort  –  036 438 6287   |   drakensville@atkv.org.za   |   www.drakensville.co.za

 4. Targets 2020

  At the joint meeting of the PRF Soybean Work Group and the Soybean and Sunflower Forum on 2 May it was reiterated that the targets of the industry of an average yield of 2,5 ton soybeans per hectare on one million hectares by 2020 remain unchanged. This will yield a total production of 2.5 million tons of soybeans.

 5. Projeksies van Oliekoekbehoeftes vir Dieregebruik vir 2015, 2020 en 2025

  Die Proteïennavorsingstigting maak op gereelde grondslag projeksies van die toekomstige behoeftes aan proteïen vir diereverbruik ten einde gestand te doen aan sy visie, missie en doelstellings wat grootliks fokus op die bevordering van die plaaslike produksie van proteïen vir die doel.

  Sodanige projeksies is onlangs uitgevoer en daaruit blyk onder andere die volgende:

  • Daar bestaan nog 'n groot gaping tussen plaaslike geproduseerde oliekoek en totale verbruik tot so 'n mate dat selfs met die mate waartoe plaaslike produksie groei steeds nie in 50% van die plaaslike behoeftes in 2015 voorsien sal kan word nie.
  • "Indien die versnelde tempo van die afgelope paar jaar wat plaasgevind het ten opsigte van sojaproduksie, volhoubaar is kan dit die situasie heeltemal verander. Die jaarlikse groeikoers in sojaproduksie (in ton) oor die afgelope 14 jaar was 23,71% per jaar, wat hoofsaaklik teweeggebring is derur groot uitbreidings in oppervlaktes sedert 2008/2009."
  • Die feit dat daar groter groei in die opbrengs (totale tonnemaat) van die gewas voorgekom het teenoor die oppervlakte aangeplant, dui op tegnologiese vordering in die produksie daarvan.
  • Gegewe die aanname van die aanwendingkoerse van die produk impliseer dit dat in 2015 – 1 595 502 soja-oliekoek benodig gaan word wat omgeskakel na sojabone 1 994 378 ton verteenwoordig. Ewe-eens sal die behoeftes volgens die projeksie 2 277 241 ton sojabone in 2020 en 2 548 580 ton sojabone in 2025 verteenwoordig.
  • "Gegewe die projeksies en agterstand wat tans heers asook aspekte soos buitelandse valuta, werksgeleenthede ensovoorts sal almal wat betrokke is by die canola- en veral sojabedryf hernude pogings moet aanwend om nog groter vordering te maak."

  Navraag oor die verslag kan gedoen word by die PNS (Proteïennavorsingstigting) Telefoon 011 803 2579.


Redaksie

JCG du Preez

Geborg deur die Proteïennavorsingstigting