Navorsingsverslag 2007/2008

1.

 

Inleiding


Die jaarlikse Navorsingsverslag van die Proteïennavorsingstigting (PNS) het ten doel om alle belanghebbendes en belangstellendes op hoogte te hou met die doen en late van die PNS en diegene wat deur die PNS befonds word in 'n poging om Suid-Afrika in 'n toenemende mate onafhanklik te maak van ingevoerde proteïen vir diereverbruik.

Die speelveld verander jaarliks sodanig dat die PNS dit noodsaaklik vind om op 'n deurlopende basis op hoogte te bly met nasionale en inter­nasionale verwikkelinge op daardie gebiede wat vir die PNS van belang is.

Na aanleiding van bogenoemde neem die PNS Raad beleidsbesluite waaroor hieronder gerapporteer word en uiteraard word ook 'n algemene oorsig gegee van die huidige speelveld en die gevolge van vorige jare se beleidsbesluite.

Die refrein van verminderde Staatsbetrokkenheid by navorsing en navorsingsbefondsing word reeds vir bykans 10 jaar herhaal, maar die einde is nog steeds nie in sig nie. Die sogenaamde "10 jaar van demokrasie" is met groot gejuig herdenk, maar die ekonomiese waarhede van foute die afgelope 10 jaar, veral ten opsigte van landbou, word tans 'n koue werklikheid wat reeds internasionaal uitgelig word. Die PNS is dankbaar en trots dat hierdie navorsingsverslag en die kwaliteit van die inhoud steeds moontlik was ten spyte van bogenoemde. Net soos die PNS se aksies tot voordeel van alle mense in Suid-Afrika is, ongeag, so vertrou die PNS dat sy doelstellings en aksies, ook van Regeringskant ondersteun sal word tot voordeel van Suid-Afrika en al sy mense.

Die PNS spreek die vertroue uit dat volgende navorsingsverslae gekenmerk sal word deur hernieude vertroue in en vooruitgang van navorsing ten opsigte van proteïen vir diereverbruik en bewyse dat toenemende selfvoorsiening in Suid-Afrika 'n belangrike oogmerk is en dat vordering ten opsigte van hierdie ideaal inderdaad gemaak word.

Volledige navorsingsverslag in PDF-formaat
53 bladsye [ ± 650KB ]