Navorsingsverslag 2009/2010

1.

 

Inleiding


Die visie- en die missie van die PNS is van groot belang vir alle Suid-Afrikaners. Geen ander instansie in Suid-Afrika wend enige poging aan om deur middel van invoervervanging van proteïen vir diereverbruik valuta te bespaar, werksgeleenthede te skep en terselfdertyd 'n besondere bydrae te maak tot voedselsekerheid in Suid-Afrika.

Die hoofdoelstelling van die PNS, naamlik om meer proteïen plaaslik te produseer om ingevoerde proteïen te vervang impliseer baie duidelik dat daar nie voldoende proteïen vir diereverbruik in Suid-Afrika geproduseer word nie. Die feit dat daar groot hoeveelhede proteïen vir diereverbruik ingevoer moet word, beteken dat Suid-Afrika ten opsigte van vleis, eiers, melk, ensovoorts nie selfvoorsienend is nie en dus bestaan daar ten opsigte van hierdie aspekte geen voedselsekerheid nie.

Die Raad van die PNS poog om met hierdie verslag 'n meer volledige prentjie te skep rondom die aangeleentheid van proteïen vir diereverbruik en die effek daarvan op proteïen vir menslike verbruik, die skepping van werksgeleenthede en voedselsekerheid. Ons glo ook dat diegene wat hierdie verslag bestudeer en na aanleiding daarvan 'n bydrae kan maak om die visie- en missie van die PNS te bevorder, 'n besondere diens sal lewer aan alle mense in Suid-Afrika.

Die gebrek aan voldoende befondsing van navorsing en ook die ondoeltreffende besteding van fondse bestem vir navorsing, laat die vraag ontstaan of beleidmakers werklik ernstig is met voedselsekerheid vir Suid-Afrika. Daar word voortdurend groot gewag gemaak van die potensiaal van Afrika. Dit hou ook 'n positiewe boodskap in vir die ekonomie van Suid-Afrika maar die negatiewe sy daarvan is dat indien daar ernstige tekorte ontstaan, kan die res van Afrika geen bydrae maak tot voedselsekerheid en sal ellende en honger, soos tans die geval is in baie lande, net in groter mate toeneem. Indien Suid-Afrika nie vir homself sorg, sal niemand anders in tye van nood, vir Suid-Afrika sorg nie.

Die PNS wil die vertroue uitspreek dat die verskillende betrokke Regeringsdepartemente kennis sal neem van die werksaamhede van die PNS en ook die moontlikheid om met behulp van die Regering 'n besondere bydrae te kan maak tot werkskepping, invoervervanging, voedselsekerheid en veral ook proteïen wat nie net deur diere verbruik kan word nie, maar ook deur die mense van Suid-Afrika.

Volledige PDF-verslag
69 pages [ ± 1.6MB ]