Navorsingsverslag 2014/2015

1.

 

Inleiding


Die Raad van die PNS het met groot dankbaarheid kennis geneem van die vordering op etlike terreine soos canola hoewel sojabone beperk is hoofsaaklik weens faktore buite ons beheer. Die veranderende omstandighede, veral na aanleiding van die verskerpte pogings, van etlike internasionale maatskappye met 'n teenwoordigheid in Suid-Afrika asook ander innovasies het die PNS Raad laat besluit om 'n dinkskrum te hou gedurende 2014 om te verseker dat die PNS ten beste sal inskakel by die veranderende omstandighede en die geleenthede benut wat hulle voordoen om die nuwe mikpunte wat die PNS gestel het vir 2020, te verwesenlik.

Die finale uittrede van Dr M Griessel in Mei 2014, die bedanking van Mnr JSG Joubert uit alle komitees met die effek van 1 Januarie 2014 (beide stigterslede van die PNS in 1990), die oorlye van wyle Mnr Frans Potgieter op 3 Julie 2014 en Prof RM Gous se bedanking as lid van die Tegnologiekomitee, het uiteraard ook 'n herrangskikking van verantwoordelikhede tot gevolg gehad wat onder die loep geneem moes word met die oog op die volgende vyf jaar. Daarbenewens was dit duidelik dat die beplande herdenkingsfunksies ten opsigte van die PNS se 25 jaar, groot druk sou plaas op Raadslede en personeel.

Die finale resultaat van etlike PNS aksies het egter aan die einde van 2014/15 groot dankbaarheid geregverdig.

Volledige PDF-verslag
67 bladsye [ ± 7.8MB ]