Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2007/2008 Sojabone en mielies

Mpumalanga (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Groblersdal
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 3.00 10.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 200.00 1 423.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 9 600.00 14 230.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 560.90 1 050.11
Fertilizer and lime / Kunsmis en kalk (ii) R/ha 750.64 3 058.16
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 298.80 377.71
Pest control / Plaagbeheer R/ha 24.00 57.04
Aero spray / Lugbespuiting R/ha 0.00 210.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 100.00 1 787.50
Crop insurance / Oesversekering R/ha 796.80 418.36
Energy / Brandstof R/ha 189.61 205.42
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 106.10 122.38
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 303.05 555.98
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iv) R/ha 502.48 655.82
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 632.38 8 498.48
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 967.62 5 731.53
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 39.77 141.13
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 927.85 5 590.40
 • Only 10% to 20% of soy seed used is purchased.
  Produsente koop slegs 10% tot 20% gesertifiseerde sojaboonsaad en die res is teruggehoude saad.
 • Include lime and trace elements if used.
  Sluit in kalk en spoorelemente indien toegedien.
 • Calculated at 14% over six months.
  Bereken teen 14% vir 6 maande.
 • Contract or self harvest and transport.
  Kontrak of selfoes asook vervoer.
Subscribe: receive ICBs via e-mail