Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2005/2006 Sojabone en mielies

Mpumalanga (dryland / droëland)
Area / Gebied Kinross Morgenson Piet Retief
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.80 4.70 1.75 2.40 2.25 5.50
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 400.00 600.00 1 300.00 600.00 1 580.00 448.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 2 520.00 2 820.00 2 328.00 1 440.00 3 555.00 2 464.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre Harvest Cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 270.00 480.00 151.00 530.00 237.00 392.00
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 95.00 848.00 240.00 556.00 616.00 1 068.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 247.00 320.00 110.00 155.00 228.00 219.00
Pest control / Plaagbeheer R/ha 5.00 0.00 3.00 14.00 99.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 0.00 0.00 400.00 120.00 250.00 0.00
Energy / Brandstof R/ha 105.00 103.00 193.00 210.00 101.00 106.00
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 129.00 125.00 164.00 175.00 134.00 129.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 82.00 157.00 111.00 147.00 138.00 157.00
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iv) R/ha 317.00 369.00 324.00 338.00 304.00 331.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 1 250.00 2 402.00 1 696.00 2 245.00 2 107.00 2 402.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 270.00 418.00 632.00 -805.00 1 448.00 62.00
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 156.00 156.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 114.00 262.00 452.00 -985.00 1 268.00 -118.00
 • Producers purchase 5-10% certified soya seed - the balance is their own.
  Produsente koop slegs 5-10% gesertifiseerde sojaboonsaad en die res is teruggehoude saad.
 • Including trace elements.
  Sluit in spoorelemente.
 • Calculated at 14% over a six month period.
  Bereken teen 14% vir 6 maande.
 • Contractors cost for harvesting is used as a norm.
  Kontrakteursoeskoste is aanvaar as norm.
Subscribe: receive ICBs via e-mail