Navorsingsverslag 2015/2016

1.

 

Inleiding


Die PNS het weereens 'n finansiële jaar (1 Maart 2015 – 29 Februarie 2016) vol hoogtepunte en suksesvolle aktiwiteite gehad, ten spyte van die minder gunstige klimaat en groot finansiële onsekerheid.

Die hoogtepunt van die jaar was ongetwyfeld die viering van die PNS se 25ste bestaansjaar wat op luisterryke wyse gevier is in Pretoria sowel as Stellenbosch. Dit het onder andere erkentlikheidstoekennings aan beide plaaslike sowel as internasionale bydraers ingesluit. Grepe uit die afge­lope 25 jaar het by baie aanwesiges besondere herinneringe teruggeroep en terselfdertyd vir die meeste 'n baie goeie begrip van die doen en late van die PNS geskilder.

Die publikasie van 'n meegaande gedenkboek het egter so 'n omvang aangeneem dat dit fisies onmoontlik was om die publikasie daarvan met die twee funksies te laat saamval. Die saak sal egter in 2016 reggestel word aangesien die skryf en redigering reeds ver gevorder het.

Benewens PNS 25 was dit ook 'n besige jaar wat 'n groot verskeidenheid gedek het soos hieronder aangedui.

Volledige PDF-verslag
84 bladsye [ ± 8.4MB ]