Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2008/2009 Sojabone en mielies

Mpumalanga (dryland / droëland)
Area / Gebied Kinross Middelburg
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen Convetional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 5.30 2.60 5.60
Nett price at silo / Netto siloprys R/ton 4 045.00 2 004.00 4 045.00 1 991.00
  Safex R/ton 4 080.00 2 137.00 4 080.00 2 137.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 100.00 0.00 113.00
  Other marketing costs / Ander R/ton 35.00 33.00 35.00 33.00
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 8 090.00 10 621.20 10 517.00 11 149.60
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 467.64 525.00 623.90 675.00
  Own / Eie R/ha 345.56 0.00 336.53 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 122.08 525.00 287.37 675.00
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 623.00 3 400.47 1 059.13 4 221.21
Lime / Kalk R/ha 64.80 64.80 50.00 50.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 402.00 510.00 321.39 373.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 633.37 0.00 5.95 61.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 50.00 0.00 60.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 828.42 658.51 765.64 260.90
Fuel / Brandstof R/ha 107.58 267.02 380.30 360.09
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 121.00 231.63 227.59 257.25
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 268.45 464.95 280.51 505.17
Harvest and marketing costs / Oes en bemarkingskoste (iv) R/ha 216.08 231.92 185.54 199.94
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 732.33 6 464.30 3 899.94 7 023.56
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 357.67 4 156.90 6 617.06 4 126.04
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 200.00 200.00 200.00 200.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 157.67 3 956.90 6 417.06 3 926.04
Own seed / Eie saad 90% 0% 80% 0%
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Include trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated at 15.5% over a six month period.
  Bereken teen 15.5% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting and transport to silo (only fuel and repairs).
  Eie stroper en vervoer na silo (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail