User Disclaimer

This website is owned and run by the Protein Research Foundation. The PRF does not warrant that the website is compatible with your computer equipment or software.

We endeavour to ensure the accuracy of all information displayed on this website, but do not guarantee or give any warranty as to the accuracy, timeliness or completeness of any information or material on this website. The Protein Research Foundation accepts no liability whatsoever for any loss, direct or indirect, as a result from the information provided on these pages.

The PRF will not be held responsible for content provided by third parties. All individual reports, information and other elements making up the website may be copyrighted or patented and you, the user, agree to abide by all applicable copyright and patent laws and additional copyright notices or restrictions contained in these pages.

You may copy, reproduce, recompile, distribute, publish or modify any part of the data displayed on this website on condition that the PRF and/or the relevant institution or researcher is acknowledged for any and all information used.

Websites or pages to which this website is linked are for information only and the PRF take no responsibility or liability for any losses or penalties whatsoever that may be incurred as a result of any linking to any location on any linked websites. If you would like to link your website to this website, e-mail your enquiry here.

You acknowledge that you use the website on your own initiative and at your own risk.


Vrywaring

Hierdie webblad is die eiendom van en word bedryf deur die Proteïennavorsingstigting. Hoewel intensief getoets op verskeie sisteme, gee die PNS geen waarborg dat die webblad 100% sal funksioneer op die gebruiker se rekenaartoerusting of sagteware nie.

Die PNS streef daarna om te verseker dat alle inligting wat op die webblad gelaai word, akkuraat is maar waarborg nie die korrektheid, tydigheid of volledigheid van inligting of materiaal wat op hierdie webblad weergegee word nie. Die Proteïennavorsingstigting aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verliese, direk of indirek, as gevolg van inligting wat op hierdie bladsye verskyn nie.

Die PNS aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige data wat deur derde partye verskaf is nie. Daar mag kopiereg of patentwetgewing toepaslik wees op individuele verslae, inligting en ander elemente wat in geheel die webblad opmaak en die gebruiker onderneem om ag te gee op sodanige wetgewing ten opsigte van kopiereg en patentwetgewing, asook addisionele kopiereg kennisgewings en beperkings soos uiteengesit mag word in die webblad.

Die gebruiker mag inligting of enige gedeelte van inligting wat op die webblad weergegee word kopieer, reproduseer, hersaamstel, versprei, publiseer of verander mits erkenning aan die PNS en/of die betrokke instansie/navorser verleen word.

Die skakels na ander webblaaie of bladsye is slegs ter inligting en die PNS aanvaar geen aanspreeklikheid hoegenaamd vir enige verliese of boetes ontvang as 'n resultaat van enige skakels na enige ander plek op die internet wat gevolg is na gekoppelde webblaaie nie. Indien u u webblad aan die PNS se webblad wil koppel, kan die e-pos navraag hier gestuur word.

U, as gebruiker, erken dat u die webblad vanuit eie inisiatief en op eie risiko gebruik.