Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2005/2006 Sojabone en mielies

Mpumalanga (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Groblersdal
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 3.0 10.0
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 600.00 550.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 4 800.00 5 500.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 784.00 822.00
Fertilizer and lime / Kunsmis en kalk R/ha 225.00 1 938.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 300.00 353.00
Pest control / Plaagbeheer R/ha 0.00 200.00
Aero spray / Lugbespuiting R/ha 0.00 105.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 000.00 1 625.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 314.00 165.00
Energy / Brandstof R/ha 188.00 188.00
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 191.00 191.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (ii) R/ha 238.00 430.00
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iii) R/ha 400.00 560.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 640.00 6 577.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 160.00 -1 077.00
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 782.00 782.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 378.00 -1 859.00
  • Producers purchase 50% of soya seed used.
    Produsente gebruik 50% aangekoopte sojasaad.
  • Calculated at 14% over six months.
    Bereken teen 14% vir 6 maande.
  • Contractors cost to harvest is used as a norm.
    Kontrakteursoeskoste is aanvaar as norm.
Subscribe: receive ICBs via e-mail