Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2007/2008 Sojabone en mielies

Mpumalanga (dryland / droëland)
Area / Gebied Kinross Morgenson Piet Retief
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 5.50 2.10 3.82 2.40 5.50
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 200.00 1 414.00 3 200.00 1 405.00 3 200.00 1 357.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 6 400.00 7 777.00 6 720.00 5 367.10 7 680.00 7 463.50
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 517.40 726.00 398.20 716.27 328.10 578.77
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 583.55 962.35 634.40 1 031.65 759.85 1 273.60
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 187.06 418.12 258.13 316.00 236.26 275.78
Pest control / Plaagbeheer R/ha 24.00 0.00 21.60 13.86 235.00 0.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 115.00 388.85 194.88 289.82 307.20 223.91
Energy / Brandstof R/ha 185.64 239.45 232.86 225.59 127.81 391.65
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 118.25 139.78 154.05 137.13 114.67 176.33
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 149.21 229.06 160.69 219.54 176.05 240.65
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iv) R/ha 400.41 397.77 401.40 405.92 406.07 517.84
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 280.72 3 501.38 2 456.21 3 355.78 2 691.01 3 678.53
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 119.28 4 275.62 4 263.79 2 011.32 4 988.99 3 784.97
Labour costs / Gereelde Arbeidskoste R/ha 52.50 186.65 39.13 138.85 38.17 135.44
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 066.78 4 088.97 4 224.66 1 872.47 4 950.82 3 649.53
 • Producers purchase 10-20% certified soy seed – the balance is their own.
  Produsente koop slegs 10-20% gesertifiseerde sojaboonsaad en die res is teruggehoude saad.
 • Including lime and trace elements if used.
  Sluit in kalk en spoorelemente indien toegedien.
 • Calculated at 14% over a six month period.
  Bereken teen 14% vir ses maande.
 • Contractors cost for harvesting is used as a norm.
  Kontrak of selfoes asook vervoer.
Subscribe: receive ICBs via e-mail