Postgraduate scholarship

Return completed bursary application forms for 2025/2026 before 29 September via the university to the Protein Research Foundation (PRF).

Nagraadse studiebeurs

Volledig voltooide aansoekvorms vir 2025/2026 moet via die universiteit gerig word aan die Proteïennavorsingstigting (PNS) voor 29 September.

NEW APPLICATION   APPLICATION FOR CONTINUATION