Postgraduate scholarship

Return completed bursary application forms for 2024/2025 before 29 September via the university to the Protein Research Foundation (PRF).

Nagraadse studiebeurs

Volledig voltooide aansoekvorms vir 2024/2025 moet via die universiteit gerig word aan die Proteïennavorsingstigting (PNS) voor 29 September.

NEW APPLICATION   APPLICATION FOR CONTINUATION