Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2006/2007 Sojabone en mielies

Mpumalanga (dryland / droëland)
Area / Gebied Kinross Morgenson Piet Retief
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 1.80 4.70 1.75 2.40 2.25 5.50
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 780.00 1 290.00 1 780.00 1 290.00 1 780.00 1 290.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 3 204.00 6 063.00 3 115.00 3 096.00 4 005.00 7 095.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre Harvest Cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 324.20 544.00 155.21 578.00 246.20 425.00
Fertilizer / Bemesting (ii) R/ha 880.16 1 114.74 254.44 852.78 1 083.09 1 358.81
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 208.47 345.09 116.23 220.67 247.26 302.58
Pest control / Plaagbeheer R/ha 5.09 171.68 3.18 173.65 105.68 164.05
Casual Labour / Losarbeid R/ha 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
Energy / Brandstof R/ha 231.52 219.27 252.26 261.70 255.00 156.15
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 163.16 152.64 213.03 217.19 223.00 152.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 154.72 207.12 99.49 179.10 171.39 204.97
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iv) R/ha 667.00 805.50 663.75 656.00 696.25 857.50
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 733.32 3 659.04 1 757.59 3 164.09 3 027.87 3 621.06
Gross margin / Bruto marge R/ha 470.68 2 403.96 1 357.41 -68.09 977.13 3 473.94
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 52.50 127.50 52.50 127.50 52.50 127.50
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 418.18 2 276.46 1 304.91 -195.59 924.63 3 346.44
 • Producers purchase 5-33% certified soya seed – the balance is their own.
  Produsente koop slegs 5-33% gesertifiseerde sojaboonsaad en die res is teruggehoude saad.
 • Including trace elements.
  Sluit in spoorelemente.
 • Calculated at 12% over a six month period.
  Bereken teen 12% vir ses maande.
 • Contractors cost for harvesting is used as a norm.
  Kontrakteursoeskoste is aanvaar as norm.
Subscribe: receive ICBs via e-mail