Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2006/2007 Sojabone en mielies

Mpumalanga (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Groblersdal
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Maize
Mielies
Yield / Opbrengs T/ha 3.0 10.0
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 780.00 1 290.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 5 340.00 12 900.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 739.92 688.32
Fertilizer and lime / Kunsmis en kalk R/ha 238.50 2 054.17
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 318.00 374.18
Pest control / Plaagbeheer R/ha 0.00 158.96
Aero spray / Lugbespuiting R/ha 0.00 140.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 064.24 1 729.39
Crop insurance / Oesversekering R/ha 314.00 131.00
Energy / Brandstof R/ha 270.45 527.41
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 221.54 408.58
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (ii) R/ha 230.80 441.72
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iii) R/ha 680.00 1 150.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 077.45 7 803.73
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 262.55 5 096.27
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 52.50 127.50
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 210.05 4 968.77
  • Producers purchase 50% of soya seed used.
    Produsente gebruik 50% aangekoopte sojasaad.
  • Calculated at 12% over six months.
    Bereken teen 12% vir ses maande.
  • Contractors cost to harvest is used as norm.
    Kontrakteursoeskoste is aanvaar as norm.
Subscribe: receive ICBs via e-mail