Soybean and maize (dryland) 2015/2016 Sojabone en mielies (droëland)

KwaZulu-Natal
Area / Gebied Bloedrivier
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX price / Datum SAFEX prys 05/2013 06/2013
Yield / Opbrengs Ton/ha 2.00 4.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 265 2 502
  Safex R/ton 5 380 2 946
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 335
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 115 109
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 530 11 258
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 845 2 542
  Own / Eie R/ha 399 0
  Purchased / Gekoop R/ha 446 2 542
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 71 3 122
Lime / Kalk R/ha 224 224
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 457 507
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 163 468
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0
Crop Insurance / Oesversekering R/ha 1 158 450
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 362 379
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 405 395
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 198 419
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 273 291
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 157 8 798
Gross margin / Bruto marge R/ha 6 372 2 460
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 173 173
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 6 200 2 288

Source: group discussions during 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (dryland / droëland)

Bloedrivier
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 3 628 4 599 5 572 6 545 7 518
5 180 3 946 4 959 5 972 6 985 7 998
5 380 4 266 5 319 6 372 7 425 8 478
5 580 4 586 5 679 6 772 7 865 8 958
5 780 4 906 6 039 7 172 8 305 9 438
Subscribe: receive ICBs via e-mail