Soybean, maize and sunflower (dryland) 2015/2016 Sojabone, mielies en sonneblom (droëland)

North West Province / Noordwes Provinsie
Area / Gebied Koster Highveld / Hoëveld Lichtenburg / Ottosdal / Sannieshof / Delareyville
Crop / Gewas Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv.
Date SAFEX future price
Datum SAFEX termynkontrakprys
05/2016 07/2016 05/2016 05/2016 07/2016 05/2016
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 3.50 2.00 1.50 3.50 1.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 187 2 689 5 492 5 187 2 644 5 433
  Safex R/ton 5 380 2 946 5 880 5 380 2 946 5 880
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 0 141 150 0 186 209
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 193 116 238 193 116 238
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 10 374 9 413 10 984 7 781 9 255 8 150
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 953 1 066 413 997 1 066 413
  Own / Eie R/ha 202 0 0 189 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 751 1 066 413 808 1 066 413
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 169 2 311 1 262 1 168 2 171 1 262
Lime / Kalk R/ha 45 42 42 31 31 31
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 474 447 141 390 357 141
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 112 18 0 112 34 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 93 138 0 100 112 0
Aerial spray / Lugbespuiting R/ha 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 934 358 366 545 370 196
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 500 580 580 505 586 555
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 485 547 427 505 499 427
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 255 271 173 232 262 164
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 911 512 611 809 589 612
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 931 6 289 4 014 5 394 6 077 3 802
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 443 3 124 6 970 2 387 3 178 4 348
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 295 276 313 268 313 322
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 148 2 848 6 657 2 119 2 865 4 026

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 9.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 9.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (dryland) / Noordwes Provinsie (droëland)

Koster
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 1 729 2 686 3 643 4 601 5 558
5 180 2 049 3 046 4 043 5 041 6 038
5 380 2 369 3 406 4 443 5 481 6 518
5 580 2 689 3 766 4 843 5 921 6 998
5 780 3 009 4 126 5 243 6 361 7 478
Lichtenburg / Ottosdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 -128 829 1 787 2 744 3 702
5 180 92 1 089 2 087 3 084 4 082
5 380 312 1 349 2 387 3 424 4 462
5 580 532 1 609 2 687 3 764 4 842
5 780 752 1 869 2 987 4 104 5 222
Subscribe: receive ICBs via e-mail